Pooße

Van Dores Albrecht

Now schmett weer de Soot wu ömmer,

of drög of natt et Fruggjoorswär -

onsen Bur met Gottvertraue

in sinne Grond van oldersher.

 

Dat gen Köörntje geet verlore,

van´t Sootgut, wat den Bur gesääjt,

hoope wej - en Gott mag gäwe,

dat in den Baut et wörd gemääjt.

 

Dat geet niet alleen met Bääje,

ook niet alleen met flitt´ge Hand;

want wenn´t würklek wat sall gäwe,

mott Mest en Mött ook op et Land.

 

Tütte kaakele, Hahne krääje,

de Möttkarr fährt, et sääjt de Bur;

P o o ß e - löjt et van de Kerke -

En Fruggjoor es in Feld en Flur.